Het Koninkrijk van God – Jacob Keegstra
Wajakheel, Pekoede – Ronnie v/d Weerd
Wajigasj – Rinze Albertsma
Lech Lecha – Fedde Bloemhof
Ha’Azinoe – Rob Duijzer
Ekev – Henk Rijstenberg
Matot, Masee – Nico Driest
Achare mot / kedosjiem – Jaap Bönker
Naso – Ferdinand Neerbos
sjelach lecha – Jaap Heeringa
Choekat – Anco van Molenbroek
Matot – Masee – Bert Engelfriet
Wa’etchanan – Rob Duijzer
Re’ee – Fedde Bloemhof
Ki Teetsee – Sybe de Vos
Nitsaviem – Alex van Lichten
Noach – Nico Driest
Wajera – Leo Kraak
Toledoth – Gerard Wijtsma
Wajislach – Fedde Bloemhof
Wajechi – Rinze Albertsma
Bo – Kees van Velzen
Jitro – Jaap Bönker
Teroemah – Wim Hoogendijk
Ki Tisa – Jan den Admirant
Pekoede – Ron Pijl
Metsora – Fedde Bloemhof
Pesach 8e dag – Ferdinand van Neerbos
Kedosjiem – Alex van Ligten
Behar – Jacob Keegstra
Bemidbar – Charlie Langkeek
Beha’alotcha – Sybe de Vos
Choekat – Bert Engelfriet
Ekev – Leo Kraak
Ki Teetsee – Fedde Bloemhof
Nitsaviem – Kees de Vreugd
Ha’azinoe – Henk Rijstenberg
B’reshiet – Ferdinand van Neerbos
Lech Lecha – Rinze Albertsma
Chajé Sara – Kees Duijzer
Wajislach – Gerard Wijtsma
Mikeets – Fedde Bloemhof
Wajechi – Wim Hoogendijk
Wa’era – Ron Pijl
Besjalach – Fedde Bloemhof
Misjpatiem – Sybe de Vos
Beha’alotcha – Alex van ligten
Korach – Paul Riiskames
Dit zijn de dagen van Elijah deel 1 – Anco van Moolenbroek
Dit zijn de dagen van Elijah deel 2 – Anco van Moolenbroek
Pinchas – Anco van Moolenbroek
Ekev – Charlie Lengkeek
Mispatiem – Jak Verwaal
Nitsaviem-vajelech – Wim Hoogendijk
Ha’azinoe – Fedde Bloemhof
Sjemeni atseret – Kees de Vreugd
Noach – Jacob Keegstra
Chajee Sarah – Rob Duijzer
Wajetsee – Jak verwaal
Wajeesjev – Leo Kraak
Wajigasj – Fedde Bloemhof
Sjemot – Jaap Bönker