Ma’kor Chajiem is een Messiaanse gemeenschap.

Wij geloven dat Jeshoea, dat is de Hebreeuwse naam voor Jezus, als Messias voor ons op aarde gekomen is en dat Hij de beloofde verlosser is die plaatsvervangend voor onze zonden is gestorven. Tevens weten en belijden wij dat de belofte van de Heer onze God voor Zijn volk Israël niet veranderd is. Het blijft Gods volk en wij, mensen uit de volkeren, die in Zijn naam gelovigen genoemd worden, zijn volgens het bijbelboek Romeinen geënt als takken op de edele olijf (Rom. 11: 17). Voor ons vormen zowel het ‘oude’ als het ‘nieuwe’ testament een onverbrekelijke eenheid, tezamen zijn zij Gods geïnspireerde Woord.

Eenmaal per maand vieren we op vrijdagavond Erev Shabbat, zoals dat in het Joodse en Messiaanse gezin thuis gevierd wordt. Erev Shabbat betekent de (voor-)avond van Shabbat, het begin van de Shabbat. Elke tweede en vierde zaterdag van de maand vieren we ’s ochtends de Shabbat met elkaar in een eredienst.

De Shabbat is de door de Eeuwige onze God ingestelde wekelijkse rustdag. De mens werd door Hem geschapen op de zesde dag en mag met zijn Schepper rusten op de zevende dag, de Shabbat. Naast een rustdag is het tevens een dag om te vieren en ons te verblijden in wat de Eeuwige onze God ons gegeven heeft in Zijn Zoon.

 

Wij vieren de bijbelse feesten, zoals Pesach (pasen), Sjawoe’ot (pinksterfeest), Rosh Hashanah (bazuinenfeest), Jom kippoer (grote verzoendag) en Soekot (loofhuttenfeest), waarin we steeds meer van onze bijbelse bronnen gaan ontdekken. De vieringen hebben een Joods karakter, omdat wij volgelingen zijn van een Joodse Messias en geënt op Israël.

Gods Torah (onderwijzing) en de Messias zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom staat het onderwijs in Gods Torah vanuit het licht van de Messias centraal in de erediensten. Jeshoea heeft Gods Torah niet buiten werking gesteld maar juist bekroond, en volmaakt voorgeleefd. Gods Woord (de Torah) is in Hem vleesgeworden.

.

soekot