28 jan

Gerard Wijtsma
“Jarenlang ben ik docent geweest in het speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en opvoeding en gedragsproblemen. Later werd ik zorgcoördinator aan een grote scholengemeenschap voor VO en coördinator van een samenwerkingsverband voor VO. Ik geniet nu enkele jaren van mijn pensioen. Naast mijn betaalde werk ben ik al heel lang voorganger. Op dit moment van de Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua in Drachten. Ik kom uit een Nederlands Hervormd nest met sinds de jaren ’60 invloeden vanuit de Pinksterbeweging, waar ik jaren oudste was. C.a. 25 jaar geleden ontdekten we de Sjabbat en vandaar uit werden onze ogen geopend voor nog veel meer parels uit het Woord van God. Ik ben een leraar, dus ik geef onderwijs. Verwondering over Gods Woord en zijn daden (de natuur) zijn voor mij van groot belang. Bovendien leidt het liefhebben van Gods Woord tot begrip voor zijn plannen en liefde voor zijn volk Israël.”