22 juni

Jakobus Huibert Verwaal, geboren in Dordrecht , 1958. Heb drie kinderen en inmiddels 4 kleinkinderen! Mijn grootvader Jacobus Verwaal te Dordrecht was geïnspireerd door Johannes de Heer, een van de eerste die het herstel van Israël verwachtte. Mijn opa Pake , was bevriend met Joden en heeft een achttal bij hem laten onderduiken. Mijn vader was hervormd predikant, las en preekte altijd ook vanuit het gedeelte van Torah, in het verlengde van de sabbats lezing. Zelf studeerde ik in Leiden theologie, werd in 1983 hervormd predikant. Studeerde ook Bijbels Hebreeuws en Aramees in Leiden, promoveerde in 2015 bij prof KAD Smelik op betekenis en functie van het woord bamah in de Hebreeuwse Bijbel. Ik bezocht tenminste 7 maal Israël, eenmaal 7 weken in Nes Ammim. Sinds 2016 mag ik als voorzitter stichting TalmoedNL de vertaling van de talmoed in het Nederlands ondersteunen… een te omvangrijke opdracht eigenlijk. En nu beleven we het wonder dat overal ter wereld groepen ontstaan zoals die van jullie: en ben ik bijzonder vereerd dat ik de derasha mag houden bij jullie. ( in Drachten bij de Mayaan Jeshua mocht ik ook al een paar keer voorgaan). Inmiddels de PKN is helaas nogal verdeeld over de band met Israël, zelf ben ik er heel dankbaar voor.